Tel:
  (312) 287 53 19

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 
 

 

1.
Eğitim Adı :
Çevre Mevzuat Eğitimi
 
2.
Çevre Mevzuat Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler :
 
Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır.Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevre kirliliğini önlemek  adına çıkarılan tüm yasalara uymak bir vatandaşlık görevidir. Her ülkede olduğu gibi çevre sağlığını korumak için yasal zorunluluklar uygulanmaktadır. Hergün yeni bir kanun/yasa nın çıktığı şu günlerde duyarlı tüm vadaşlarımızı eğitimlerimize bekliyoruz. 
 
3.
Çevre Mevzuat Eğitimi İçeriği :
 • Çevre Kanunu
 • Çevre mevzuatı yönetmelik, kanun ve tebliğler
 •  

  Atik Yönetimi Genel Esaslarina Iliskin Yönetmelik

  Çevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yönetmelik

  Çevre Denetimi Yönetmeligi

  Çevresel Etki Degerlendirmesi Yönetmeligi

  Çevresel Gürültünün Degerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeligi

  Tehlikeli Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

  Su Kirliligi Kontrolü Yönetmeligi

  Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolü Yönetmeligi

  Tehlikeli Madde ve Müstahzarlarin Siniflandirilmasi, Ambalajlanmasi ve Etiketlenmesi Hakkinda Yönetmelik

  Tehlikesiz ve Inert Atiklarin Geri Kazanimi Tebligi

  Atik Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeligi

  Ambalaj Atiklarinin Kontrolü Yönetmeligi

  Atik Yaglarin Kontrolü Yönetmeligi

  Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeligi

   
 • ISO 14001:2004 standardı ve çevre mevzuatı ilişkisi
 • Çevre Mevzuatına ilişkin örnekler ve grup çalışmaları
4.
Çevre Mevzuat  Eğitimi Süresi :
Şirketimiz tarafından Çevre mevzuat  eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Çevre mevzuat eğitimi için öngörülen bu süre Çevre mevzuat eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
5.
Çevre Mevzuat eğitimine Kimler Katılabilir:
Çevre ile ilgili kanuni ve yasal şartlar hakkında bilgilenmek isteyen herkes
 
6.
Çevre Mevzuat Eğitimi Sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara Çevre Mevzuat Eğitim sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 

Çevre sorunlarının artması, çevre ile ilgili tedbirlerin alınması gereğini ortaya çıkarmıştır. Çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler bir çok ülkede Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır.
 
Dünyada küresel bir boyut kazanan sanayi kaynaklı çevre kirliliği, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ilgili koruma ve kullanım esaslarının belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar, çevre ile ilgili yargı kararları ve bu yargı kararları sonucu ortaya çıkan içtihatlar çevre hukuku ile ilgili gelişmelerdir.
 
Çevre hukuku ile ilgili gelişmeler ilk olarak 1982 Anayasasının 56. Maddesinde: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların görevidir.” ibaresiyle yer almıştır. Anayasada bu hükmün ve hakkın yer alması çevre mevzuatının da ülkemiz açısından geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. İlk Çevre Kanunu 09.08.1983 tarihinde 2872 sayı ile yayınlanmıştır.
 
Bu Kanununa istinaden bir çok Yönetmelik, Genelge ve Tebliğ yayınlanmaya devam etmiştir. Anayasa ve Kanun’la hukuki güvence altına alınan, Yönetmeliklerle açıklanan çevre hakkı ve çevre ile ilgili uyulması gereken usul ve esasların denetimi, Mülga Çevre Bakanlığı’nın 2001 yılında tamamlanan taşra teşkilatlanması ile daha da işlerlik kazanmıştır.
Çevre Mevzuat İçeriği :
 • Çevre Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
 • SKKY İdari Usuller Tebliği
 • SKKY Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği
 • SKKY Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
 • SKKY Teknik Usuller Tebliği
 • Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği
 • Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Yönetmeliği
 • Güvenlik Bilgi Formların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
 • Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • Çevre Denetim Yönetmeliği
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Sulak alanların Korunması Yönetmeliği
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik   

HABERLER

 • Bayram Tebriği

  Artıbel Belgelendirme ve Pluseğitim ailesi olarak herkezin kurban bayramını kutlar sevdikleriyle nice mutlu bayramlar geçirmesini dileriz.

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.