Tel:
  (312) 287 53 19

Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi

 

Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Hakkında Genel Bilgiler

 

Otel ve mutfaklarda temizlik ve dezenfeksiyon gerek insan sağlığı, gerekse ürün kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Gıda maddeleri mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturduğundan, işletmenin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

Gıdalara fiziksel, kimyasal ve mikrobiyal bulaşma söz konusudur. Üretim esnasında kullanılan araç- gereç, ekipman vb. ile doğrudan veya dolaylı bulaşma, dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken önemli hususlar arasında yer alır. Ayrıca üretim sırasında ve üretim sonrasında işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmaması yahut etkin yapılmaması bakteriyel üremeyi beraberinde getireceğinden ürün hijyenini olumsuz etkileyecektir. Bu amaçla işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon belirli bir plan dahilinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyonun periyodik aralıklarla yapılması mikrobiyal bulaşma risklerini minimuma indirecektir.

Temizlik faaliyetini mutlaka dezenfeksiyon işlemi takip etmelidir. Çünkü temizlik esnasında serbest duruma geçen mikroorganizmalar dezenfeksiyon yapılmazsa daha geniş bir ortama yayılarak üremelerini sürdürecektir.

Temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması elle ya da otomatik yapılabilir. Günümüzde ekipmanın sökülmesi zorluğu, işçilikten tasarruf ve en önemlisi etkili temizlik sağlaması nedeniyle CIP (cleaning ın place-yerinde temizlik) uygulamaları tercih edilmektedir.

Temizlik ve dezenfeksiyonun niçin ve nasıl uygulandığının bilinmesi, olumlu sonuç alınmasında büyük önem taşır. Modülde yer alan bilgileri ve uygulamaları günlük hayatınızda da uygulamanız, tekrarlamanız ve benimsemeniz faydalı olacaktır.

Otel ve mutfak Hijyeni ve Sanitasyonu kavramı gün geçtikçe artan ve iş yaşamımızda daha fazla yer kaplayan önemli bir kavram olmaya devam edeceği kuşkusuzdur.

 

Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi İçeriği:

 

 • Otel ve mutfak Hijyen ve Sanitasyonu ile ilgili Temel Kavramlar
 • Otel ve mutfak Hijyen ve Sanitasyonu açısından kuruluş ve ekipman dizaynı
 • Otel ve mutfak Hijyen ve Sanitasyonda Önemli Faktörler
 • • Kuruluş Binası ve Ekipman Hijyeni
 • • Hammadde
 • • Su ve Hava
 • • Depolama ve Taşıma
 • • Paketleme
 • • Atık Materyal
 • • Hijyen ve Sanitasyonu Eğitimi
 • • Temizlik ve Dezenfeksiyon planlaması
 • • Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları
 • • Tutulması gerekli olan kayıtları ve dokümantasyon yönetimi
 • • Haşere Kontrol
 • • Personel Hijyeni
 • · Mikroorganizma ?
 • · Mikroorganizma yayılma, bulaşma yolları ve çapraz bulaşma
 • · Sıcak bekletme, soğutma, soğuk bekletme, çözdürme
 • · Muayene deney
 • ·  Iso 22000?
 • ·  Lejyoner hastalığı
 • ·  Bulaşma, yayılma noktaları,
 • ·  Lejyoner hastalığı ile mücadele programları

 

Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Süresi:

Şirketimiz tarafından Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi  için öngörülen bu süre Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi alacak kişi sayısına ve işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

 Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimine Kimler Katılabilir:

Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyonu Eğitimi, İşletme sahipleri ve çalışanları, gıda güvenliği ekibi üyeleri, danışmanlar, denetçi adayları, tarım, gıda, ziraat, su ürünleri, veteriner hekimler, tıp dalındaki hekimler, gıda güvenliği konusunda çalışanlar ve ISO 22000 kurulması ve yürütülmesi ile Gıda işletmeleri ve Otel hijyeni konusunda çalışan ve bilgi almak isteyen katılımcılara yöneliktir

 

Otel ve mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi Sertifikası

Kurs sonunda katılımcılara Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.