Tel:
  (312) 287 53 19

ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 
ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi
 
ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler:
ISO 22000 güvenli gıda tüketilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş bir standarttır. Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama çalışanlarına, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar ortak olması hedeflenmiştir.
Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümleri ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP (Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır.
ISO 22000, Standardı Yayınlandı
Türk Gıda Mevzuatında 30 Mart 2005 tarihinde yayınlanan yönetmelik ile tüm gıda firmalarının Mart 2006 - Mart 2008 arasında gıda güvenliği yönetim sistemleri kurmuş olmaları ve Mart 2006 yılına kadar tüm gıda firmalarında ön koşul programların uygulamaya alınması gerekmektedir.
HACCP den ISO 22000 e geçiş
ISO tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması ön görülmektedir. HACCP belgeli firmalar ISO 22000 belgesine geçiş yapabileceklerdir. Ancak ISO 22000 in BRC ve IFS yerine geçip geçemeyeceğini zaman gösterecektir.
ISO 22000, BRC, EFSİS, IFS Benzerliği
HACCP standartları genel olarak gıda üreticileri tarafından kullanılmaktadır.
ISO 22000 gıda üreticileri yanında, BRC, EFSİS, IFS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmalarıtarafından da belgelendirme amaçlı kullanılabilecektir:
·         Hammadde tedarikçileri
·         Hayvan yemi üreticileri
·         Gıda nakliyeci firmaları
·         Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
·         Gıda depoları
·         Gıda makineleri üreticileri
·         Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri
ISO 22000 - HACCP Farkı
ISO 22000 gıda zincirindeki (girdi temini, üretim, dağıtım) boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin tehlike analizi ile belirlenmesi, kontrol önlemlerinin (ön koşul ve/veya KKN) belirlenmesi, uygulanmasını, izlenmesini, sonuçlarının değerlendirilmesini ve analizini, iyileştirilmesini ve iç ve dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini talep eder. Şu ana kadar TS 13001, DS 3027 vb. HACCP standartlarında ön koşullara (Cam kontrolü, kesici alet kontrolü, kimyasal madde kontrolü vb.) ait kontrol önlemleri ve bunların izlenmesi ve değerlendirilmesi konusu tetkiklerde gündeme gelmemekte idi.
Ayrıca ilk defa bir HACCP gıda güvenliği yönetim sistemi standardında bu kadar açık bir şekilde iki çeşit kontrol önlemi olduğu ifade edilmektedir: Ön koşul programları ve kritik kontrol noktaları. Kontrol önlemlerinin amacı tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesidir.
ISO 22000 Standardının uygulanmasının nedenleri;
·           Tasarlanmış kullanımlarına göre tüketici için ürünleri sağlamada gıda güvenliği yönetim sistemini planlamayı, gerçekleştirmeyi, yönetmeyi, sürdürmeyi ve güncellemeyi hedef almak,
·           Uygulanabilen kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği şartlarının uygunluğunu kanıtlamak,
·           Tüketici şartlarını belirlemek ve değerlendirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı olarak uygun bulunan müşteri şartlarıyla uygunluğu kanıtlamak,
·           Gıda zinciri içerisinde tedarikçilerine, müşterilerine ve uygun ilgili taraflara gıda güvenliği bildirimini etkin bir şekilde iletmek,
·           Kuruluşun kendisine ait olan belirli gıda güvenliği politikasına uyduğunu garanti etmek,
·           Uygun ilgili taraflara bu tür uygunlukları kanıtlamak ve
·         Dış bir kuruluş tarafından gıda güvenliği yönetim sisteminin tescilini veya sertifikasyonunu istemek veya bu Uluslararası Standarda göre kendi uygunluk beyanını veya kendi uygunluk değerlendirmesi yapmak
 
ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi İçeriği:
 • ISO 22000 kapsamı ve içeriği
 • ISO 22000 standardının gereklilikleri ve getirdikleri
 • ISO 22000 standardının maddeleri
 • ISO 22000’ de yapılması gereken tanımlamalar
 • ISO 22000 sistem entegrasyonu
 • ISO 22000 e göre denetim prensipleri
 • Denetim programlarının planlanması ve yönetimi
 • Denetim programının amacının oluşturulması
 • Etkin denetim için faaliyetlerin koordinasyonu
 • Denetim kaynaklarının planlanması
 • Denetim ekibinin seçimi
 • Denetim yönetimindeki adımların gerekliliklerini belirlemek
 • Denetçi yeterliliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Denetim sürecinin etkinliğini ölçmek ve değerlendirmek
 • Denetim sürecinin etkinliğini geliştirmek

 

ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. İso 22000 eğitimi için öngörülen bu süre ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
 ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme Eğitimine Kimler Katılabilir:
Şirketlerinde ISO 22000 kalite yönetim sistemi kurmak, ISO 22000 belgesi almak, ISO 22000 eğitimini almak ve ISO 22000 sistemini sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve ISO 22000 kalite danışmanları tarafından alınabilir. 
Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların ISO 22000 belgesi hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.
 
ISO 22000 Tanıtım ve Bilinçlendirme eğitimi sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara ISO 22000 eğitimi sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.
 
 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.