Tel:
  (312) 287 53 19

ISO 22000 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 
ISO 22000:2005  İç Denetçi, Iso ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi
 
 
ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler
 
 ISO 22000 İç denetim; ISO 22000 belgesi kapsamındaki faaliyetlerinin ve sonuçlarının planlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığının, ISO 22000 belgesi kapsamındaki düzenlemelerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve ISO 22000 sistemindeki amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir,
- ISO 22000:2005 iç denetçi, ISO 22000 ve ISO 22004  Standardlarındaki temel terim ve kavramların açıklanması
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; ISO 22000 Gıda Güvenliği  yönetim sistemi prensiplerinin açıklanması
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; ISO 22000 Standardındaki tüm maddelerin objektif delillerle açıklanması
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
- ISO 22000:2005 İç Tetkikçi, ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
- ISO 22000:2005 İç Tetkikçi, ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Denetim planlama (Check list, denetim planı v.b oluşturma )
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi;; Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Pratik çalışmalar
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
- ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi; Değerlendirme sınavı
Bölümlerinden oluşmaktadır.
 
TETKİK EDİLECEK ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ELEMANLARI;

 

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile KİŞİLER: Sistemi ve İlgili Dokümanları Bilmeli

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile PROSESLER: Tanımlanmalı (Verimlilik, Etkinlik, Kontrol)

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile MALZEME: Belirlenmeli (Tanımlanma, İzlenme, Korunma)

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile TEÇHİZAT VE MAKİNALAR: Temin Edilmeli

(Yeterlilik, Muhafaza, Kullanım, Kalibrasyon, Bakım, Temizlik ve Hijyen)

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile TEHLİKE ANALİZLERİ: Yapılmalı

(Potansiyel tehlikeler belirlenmeli, tanımlanmalı, sınıflandırılmalı, değerlendirilmeli, kontrol önlemleri belirlenmeli)

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile OGP,OOGP ve HACCP PLANLARI: Yapılmalı ve Uygulanmalı

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile İZLENEBİLİRLİK SİSTEMİ: Kurulmalı: ogp,oogp,haccp planları, hammadde, ürün, sistem ve diğerleri)

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile DOĞRULAMA VE GEÇERLİ KILMA: Planları ve Faaliyetleri Yapılmalı

ISO 22000 İç tetkiki, iç denetçi ile DOKÜMANLAR: Oluşturulmalı

ISO 22000 İç tetkiki ile Yasal şartlar ve ISO 22000 Şartlarının Karşılanması, Yayın Durumu Yeterlilik, Okunabilirlik, Anlaşılabilirlik,Ulaşılabilirlik, Onay Durumu, Tanımlanması, Gözden Geçirilmesi denetlenmeli

 
 
ISO 22000 iç denetçi kursunun tanıtımı
 
ISO 22000 iç denetçi kursu, yüksek düzeyde etkileşime dayanmaktadır. Kurs süresince sürekli olarak değerlendirmeler yapılacaktır. Katılınız, sorular sorunuz ve istendiğinde takım lideri olunuz. “Profesyonel bir ISO 22000 denetçisi” olarak sunumlar yapmaya hazırlıklı olunuz ve sunulmakta olan tüm malzemeleri anlamaya çalışınız. Değerlendirileceğiniz diğer bir yol ise, yapılacak bir Final Sınavıdır. Sınav için endişelenmeyiniz. İyi not tutar, tüm alıştırmaları yapar ve tüm faaliyetlere katılırsanız, sınav sizin için hiç sorun olmayacaktır.
 
 
ISO 22000:2005 İç Tetkikçi, İç Denetçi Eğitim İçeriği:
 
 • ISO 22000:2005 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Denetçi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Denetim Raporu Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları 
 • Soru, Cevap
 
ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi süresi:
Şirketimiz tarafından ISO 22000 iç tetkikçi eğitimi için öngörülen süre 2 gündür. İso ISO 22000 iç denetçi eğitimi için öngörülen bu süre ISO 22000 eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
ISO 22000 iç tetkikçi eğitimine kimler katılabilir:
ISO 22000 iç tetkikçisi, iç denetçisi olmak isteyenler,
Şirketlerinde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları,
ISO 22000 Danışmanları,
ISO 22000 iç tetkikçi, ISO 22000 iç denetçi eğitimcisi olmak isteyenler
 
ISO 22000 iç denetçi sertifikası
Ders sonunda katılımcılara ISO 22000 iç denetçi sertifikası verilecektir
 
 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.